Licencja Creative Commons

182

Kierujący rowerem jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa Panu znajdującemu się na ścieżce prawdy.

---