gruzlica.jpg

 2 
  1. co pożyje…

    1
  2. Chciałbym energicznie przestrzec przed podejmowaniem decyzji procesowych i osobistych podczas wzwodu. Stosunkowo łatwo dowieść, że wybory takie nacechowane będą emocjonalnym subiektywizmem. Dowód znajduje się w tekście strony:
    Piotr Baca Wiśniewski autor.

    2

co Ty powiesz

filtr antyspamowy jest nierychliwy. wiem o tym.