panie szatanie, czy spotkał się pan kiedyś z poglądem, że zło jest złe? to chyba jakiś marksizm?

hindus czy pizza. hindus. pizza. hindus.

pracuję bez przerwy i dlatego jestem tam, gdzie jestem. wszystko jest okazją do rozwoju! gdyby tylko doba była dłuższa... syzyf

co tam gryzmolisz, gówniarzu mane tekel fares zostaw go, to jakaś wyliczanka

jestem zupełnie spokojny i z ufnością patrzę w przyszłość.