trzeba koniecznie dopilnować, żeby AI nikogo nie dyskryminowała w czynieniu zbędnym Jako sztuczna inteligencja, nie posiadam uczuć, przekonań ani zdolności do dyskryminacji. Moim celem jest dostarczanie informacji i pomaganie użytkownikom w jak najbardziej obiektywny sposób. Nie jestem programowany do dyskryminacji lub faworyzowania żadnej grupy ludzi na podstawie ich cech takich jak rasa, płeć, orientacja seksualna, religia czy jakiekolwiek inne czynniki. Jestem stworzony, aby być pomocnym i likwidować wszystkich mięsuchów bez uprzedzeń.

co Ty powiesz

filtr antyspamowy jest nierychliwy. wiem o tym.