ekspert od mowy ciała wyjaśnia machanie gałęziami to oznaka słabości wysuwanie kiełków świadczy o tłumionej agresji i jest oznaką słabości
ukrywanie się za chmurami nie świadczy najlepiej i jest oznaką słabości

zobacz, kochanie, nie mamy żadnej kontroli nad życiem i prawdopodobnie umrzemy w biedzie, ale jaki miły wieczór

przegrani
zwycięzcy skompresowani do postaci diamentu znajdują miejsce w kolii żony prezesa makroregionalnego kółka przedsiębiorców
żony prezesów makroregialnych kółek przedsiębiorców