Licencja Creative Commons

102

20110101

  1. 1
    kumbaya

    handicapped.

  2. 2
    magda

    A niepełnosprawność wypisaną miał na twarzy.